ΒΑΘΥΣ ΟΥΡΑΝΟΣ  /  Deep Sky

Πολικός Αστέρας / Polaris

Ένα trail στον Πολικό Αστέρα στις 14-Νοεμβρίου 2010, Καστοριά.

Ring Nebula   

23-Σεπτεμβριου 2012, Καστοριά.

M13 

Το Μ13 στις 15 Αυγούστου 2012 στον ουρανό της Καστοριάς

Μ31 / Ο Γαλαξίας της Ανδρομέδας / Andromeda Galaxy

Μια προσπάθεια φωτογράφησης στις 20-Οκτωβρίου 2012 του κοντινότερου Γαλαξία προς τον δικό μας, μόλις 2,5 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά.


Κατάλογος NGC, IC και MESSIER.                                                           by Vassilis Karamanavis

Free Counters
Free Counters
Free Counters
Free Counters


Make a free website with Yola