ΓΗ  /  Earth

Σύγκριση Γης, Άρη και Σελήνης  /  Comparison of  Earth with Mars and Moon.

 Όλο το νερό της Γης /All the water on Earth.
Όλος ο αέρας της Γης /The whole air of Earth.

Αναλογία νερού στη Γη, στον Τιτάνα και στην Ευρώπη. / The analogy of water on Earth, Titan and Europe.

Το Νερό και ο Αέρας στη Γη.  /  The Water and the Air on the Earth.

 Σε σχέση με το μέγεθός της, το νερό που υπάρχει στη Γη, το φρέσκο νερό, το νερό σε λίμνες και ποτάμια. / In relation to its size, the water present on Earth, the fresh water, the water in lakes and rivers.

Η Γη, Φωτογραφία στις 02-01-2014 από το "Lunar Reconnaissance Orbiter" / That’s Earth. This newest Earthrise image was taken on 2/1/14 by the Lunar Reconnaissance Orbiter. 

Η Απόσταση μεταξύ Γης και Σελήνης  /  Space Between Earth & Lunar

Ανάλυση μεταβολής παγκόσμιας θερμοκρασίας, NASA  / Analysis of 2012 Global Temperature,  NASA

ISS Symphony - Timelapse of Earth from International Space Station | 4K

Υπολογιστής Ανατολής και Δύσης Ηλίου.                    By alexireynouar

Free Counters
Free Counters
Free Counters


Make a free website with Yola