ΣΕΛΗΝΗ  /  Luna

Ανατολή Σελήνης στις 17-Νοεμβρίου 2011, Καστοριά. / Luna Rising 17-November 2011, Kastoria  / Φωτογραφία: Τσιανάκας Ιωάννης

      Η Σελήνη αποτελεί τον μόνιμο δορυφόρο της Γης μας και περιστρέφεται γύρω μας μέσα σε διάστημα 27,3 ημερών, ταυτόχρονα σε αυτές τις μέρες περιστρέφεται και μια φορά γύρω από τον εαυτό της. Με διάμετρο 3.476 χλμ, το μέγεθός της αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο της γήινης διαμέτρου. Η απόστασή της από τη Γη ανέρχεται κατά μέσω όρο στα 384.405 χλμ. Η Σελήνη μπορεί να περιστρέφεται γύρω από τη Γη σε διάστημα 27,3 ημερών, αλλά το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο ίδιων σεληνιακών φάσεων ανέρχεται σε 29,5 ημέρες και αυτό γιατί ταυτόχρονα έχει κινηθεί και η Γη μας λιγάκι στην πορεία της γύρω από τον Ήλιο.

       Τα τελευταία 25 χρόνια οι επιστήμονες υποστηρίζουν την ακόλουθη θεωρία: περισσότερο απο τέσσερα δισεκατομμύρια χρόνια πριν, η Γη πρέπει να χτυπήθηκε από ένα άλλο ουράνιο σώμα το οποίο είχε το μέγεθος του πλανήτη Άρη. Από την σύγκρουση αποσπάστηκαν κομμάτια από  τη Γη, τα οποία ενώθηκαν σε μια τροχιά με τα υπολείμματα του συγκρουόμενου πλανήτη, και έτσι δημιουργήθηκε η Σελήνη.

       Η προέλευσή της Σελήνης δεν έχει αποσαφηνιστεί μέχρι σήμερα οριστικά, η παραπάνω θεωρία συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.


Σύνοδος Δία, Σελήνης, Αφροδίτης.  Session Jupiter, Moon, Venus.                                                 Φωτογραφία: Γιώργος Παπαντίνας

Η Σελήνη φωτισμένη σχεδόν κατά τα 3/4, όπως αποτυπώθηκε σε μια φωτογραφία στις 14-Νοεμβρίου 2010, Καστοριά.  /  The moon illuminated the nearly 3/4, as reflected in a photo on 14-November 2010, Kastoria.

Φωτογραφίες με λεπτομέρειες από την επιφάνεια της Σελήνης, όπως φαινόταν στις 29-Ιουνίου 2012, από την Καστοριά. /  Photos with details from the lunar surface, as shown in 29-June 2012 from Kastoria.

Σελήνη - Αφροδίτη   /  Luna - Venus                                                                                      Φωτογραφία: Γιώργος Παπαντίνας

Η Εξέλιξη της Σελήνης / NASA | Evolution of the Moon

Ένα ενδιαφέρον Video από την NASA για την δημιουργία και εξέλιξη της Σελήνης.

Πως θα φαινόταν κάποιοι πλανήτες εάν βρισκόταν στην θέση που βρίσκεται η Σελήνη?!!

Ένα επίσης ενδιαφέρον αλλά και εντυπωσιακό Video από τον Brad Goodspeed.

How would it look if some planets were in position is the Moon;  An interesting and impressive Video by Brad Goodspeed

Lunar TimeLapse 13-08-2014  Στην Καστοριά .

                 Υπολογιστής Σεληνιακών & Ηλιακών Εκλείψεων.  By Linette  

 


Free Counters
Free Counters
Free Counters
Free Counters


Make a free website with Yola