ΑΡΗΣ  /  Mars

Σύγκριση του πλανήτη Άρη με τη Γη .  /  Comparison of Mars with the Earth.

Η τροχιά της Γης και του Άρη γύρω από το Ήλιο.  /  The orbit of the Earth and Mars around the Sun.

Valles Marineris, το μεγαλύτερο φαράγγι του Αρη που πιθανότατα είναι και το μεγαλύτερο φαράγγι του ηλιακού μας συστήματος, σε προσομείωση.  /  Valles Marineris, the largest canyon on Mars that probably is the largest canyon in the solar system in simulation.

  Ένα διαδραστικό πανόραμα 4 γιγαπίξελ από το ρόβερ Curiosity, της επιφάνειας του Άρη. / 4 billion pixels panorama of Mars, NASA's Mars Exploration Program (Image credit: NASA/JPL-Caltech)

 Mars Hand Lens Imager (MAHLI) on NASA's Curiosity rover , Sept. 8, 2012, / NASA/JPL-Caltech/MSSS

 Victoria Crater in the Meridiani Planum region of Mars, July 18, 2009 / NASA/JPL-caltech/University of Arizona 

Polar ice-cap, (MARCI) Oct 11, 2008 / NASA/JPL-Caltech/Malin Space Science Systems

Gale Crater beginning to catch morning light, (computer-generated) , / NASA/JPL-Caltech

Greeley Panorama, from Opportunity's Fifth Martian Winter,  (Dec. 21, 2011) and (May 8, 2012) / NASA/JPL-Caltech/Cornell/Arizona State Univ.

Noctis Vista, The impact of a meteorite near the edge of Noctis Labyrinthus, April 2003 to September 2005, (Thermal Emission Imaging System instrument on NASA's Mars Odyssey orbiter), / NASA/JPL-Caltech/ASU/R. Luk

Chasma Boreale, December 2002 to February 2005 by THEMIS on NASA's Mars Odyssey orbiter / NASA/JPL-Caltech/ASU

Sun sank below the rim of Gusev crater on Mars, May 19th, 2005, Spirit, / NASA/JPL-Caltech/Texas A&M/Cornell 

NASA's Curiosity rover and its parachute(BOX) spotted by NASA's Mars Reconnaissance Orbiter as Curiosity descended to the surface at 1:17 AM EDT on Monday, Aug. 6, 2012.

Curiosity Mars rover

Curiosity Self-Portrait at 'Big Sky' Drilling Site Credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS / The scene combines dozens of images taken during the 1,126th Martian day, or sol, of Curiosity's work on Mars (Oct. 6, 2015, PDT)

Free Counters
Free Counters
Free Counters
Free Counters


Make a free website with Yola