ΑΡΗΣ  /  Mars

Σύγκριση του πλανήτη Άρη με τη Γη .  /  Comparison of Mars with the Earth.

Η τροχιά της Γης και του Άρη γύρω από το Ήλιο.  /  The orbit of the Earth and Mars around the Sun.

Valles Marineris, το μεγαλύτερο φαράγγι του Αρη που πιθανότατα είναι και το μεγαλύτερο φαράγγι του ηλιακού μας συστήματος, σε προσομείωση.  /  Valles Marineris, the largest canyon on Mars that probably is the largest canyon in the solar system in simulation.

  Ένα διαδραστικό πανόραμα 4 γιγαπίξελ από το ρόβερ Curiosity, της επιφάνειας του Άρη. / 4 billion pixels panorama of Mars, NASA's Mars Exploration Program (Image credit: NASA/JPL-Caltech)

 Mars Hand Lens Imager (MAHLI) on NASA's Curiosity rover , Sept. 8, 2012, / NASA/JPL-Caltech/MSSS

 Victoria Crater in the Meridiani Planum region of Mars, July 18, 2009 / NASA/JPL-caltech/University of Arizona 

Polar ice-cap, (MARCI) Oct 11, 2008 / NASA/JPL-Caltech/Malin Space Science Systems

Gale Crater beginning to catch morning light, (computer-generated) , / NASA/JPL-Caltech

Greeley Panorama, from Opportunity's Fifth Martian Winter,  (Dec. 21, 2011) and (May 8, 2012) / NASA/JPL-Caltech/Cornell/Arizona State Univ.

Noctis Vista, The impact of a meteorite near the edge of Noctis Labyrinthus, April 2003 to September 2005, (Thermal Emission Imaging System instrument on NASA's Mars Odyssey orbiter), / NASA/JPL-Caltech/ASU/R. Luk

Chasma Boreale, December 2002 to February 2005 by THEMIS on NASA's Mars Odyssey orbiter / NASA/JPL-Caltech/ASU

Sun sank below the rim of Gusev crater on Mars, May 19th, 2005, Spirit, / NASA/JPL-Caltech/Texas A&M/Cornell 

NASA's Curiosity rover and its parachute(BOX) spotted by NASA's Mars Reconnaissance Orbiter as Curiosity descended to the surface at 1:17 AM EDT on Monday, Aug. 6, 2012.

Free Counters
Free Counters
Free Counters
Free Counters


Make a Free Website with Yola.