ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ  /  Neptune

Σύγκριση του πλανήτη Ποσειδώνα με τη Γη.  /  Comparison of Neptune with the Earth.

  Φωτογραφία του πλανήτη από το Voyager 2, NASA,1989.  /  Photograph of the planet from the Voyager 2, NASA, 1989.

"Σύννεφα" στον Ποσειδώνα.!!! Λεπτομέρεια από την επιφάνεια, Voyager 2, NASA, 1989.  /  "Clouds" in Neptune.! Detail from the surface, Voyager 2, NASA, 1989.

Τυφώνας στην επιφάνεια του Ποσειδώνα, Voyager2, NASA, 1989.  /  Hurricane on the surface of Neptune, Voyager2, NASA, 1989.

Ο Ποσειδώνας από το HUBBLE. Μία φωτογραφία κάθε 4 ώρες, NASA, 2011./ Neptune from HUBBLE. One picture every 4 hours, NASA, 2011.

Εσωτερική σύνθεση του Ποσειδώνα, NASA.  /  Internal composition of Neptune, NASA.

 Ποσειδώνας, Νότιος Πόλος , Voyager 2, NASA / Southern Neptune, Voyager 2 , NASA.

Ταχύτητες και κατευθύνσεις ανέμων  στην επιφάνεια του Ποσειδώνα  /  Wind speeds and directions on the surface of Neptune (image: Erich Karkoschka)

Free Counters
Free Counters
Free Counters
Free Counters


Make a free website with Yola