ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ  /  Pluto 

Ο Πλούτωνας σε σύγκριση με τη Γη  /  Pluto and Earth Comparison.

Ο Πλούτωνας με τον Χάρων, το μεγαλύτερο φεγγάρι του  /  Pluto and Charon.

 Το Σύστημα του Πλούτωνα, από το Hubble  / Pluto System, Hubble Space Telescope,  07/07/2012

Η Τροχιά του Πλούτωνα στο Ηλιακό μας Σύστημα  /  Pluto Orbit in our Solar System. 

Τα "Πρόσωπα" του Πλούτωνα, Hubble Telescope  /  The faces of Pluto, Hubble Telescope. 

 Ο Ήλιος, και ο Χάρων όπως θα φαίνονται από τον ουρανό του Πλούτωνα  / The Sun and Charon from Pluto's Sky.

Free Counters
Free Counters
Free Counters
Free Counters


Make a free website with Yola