ΗΛΙΟΣ  /  Sun

 Ο Ήλιος, ηλικίας περίπου 4,5 δισεκατομμυρίων ετών, αποτελεί μόνο έναν από δισεκατομμύρια αστέρες του Γαλαξία μας. Με διάμετρο 1.392.530 χιλιομέτρων είναι σχεδόν 110 φορές μεγαλύτερος από τη Γη. Στην επιφάνεια η περιστροφή του είναι διαφορική και στις περιοχές του ισημερινού ανέρχεται σε 25 μέρες, ενώ κοντά στους πόλους φτάνει τις 36 ημέρες. Η απόσταση της Γης απο τον Ήλιο είναι, 149.597.900 χιλιόμετρα μια απόσταση 270.000!! φορές κοντινότερη από τον επόμενο κοντινότερο αστέρα. 

    Δίχως τον Ήλιο δεν θα υπήρχαμε. Δεν θα είχαμε ούτε οξυγόνο να αναπνεύσουμε ούτε ρευστό νερό. Χωρίς τον Ήλιο δεν θα υπήρχαν ατμοσφαιρικές κινήσεις, εξάτμιση και βροχή. Για το σύνολο της ζωής και για όλες τις διαδικασίες που χρειάζονται ενέργεια, ο Ήλιος αποτελεί θεμελιακή βάση. 

Η παραπάνω φωτογραφία είναι τραβηγμένη από το το διαστημικό παρατηρητήριο SOHO ( Solar and Heliospheric Obsrevatory). 

Σύγκριση Ήλιου και Γης.  /  A comparison of the Sun and Earth.

Σύγκριση Ήλιου και άλλων γνωστών άστρων.  /  A comparison of sun and other known stars.

Η Διάβαση της Αφροδίτης / Venus Transit

Ο Ήλιος, η Αφροδίτη και οι γνωστές κηλίδες (spots) στην επιφάνεια του άστρου μας.  Καστοριά  06-Ιουνίου 2012.
Φωτογραφία : Τσιανάκας Ιωάννης

 ΔΟΜΗ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ  /  Structure - Characteristics of the Sun

 

 By Linette

 

 Υπολογιστής Ηλιακών & Σεληνιακών Εκλείψεων.     

Free Counters
Free Counters
Free Counters
Free Counters


Make a free website with Yola