ΟΥΡΑΝΟΣ  /  Uranus

Σύγκριση του πλανήτη Ουρανού με τη Γη.  /  Comparison of Uranus with the Earth.

Ο Ουρανός με τους δακτύλιους σε μια σύνθεση  του W.M. Keck Observatory ,1997  /  Uranus rings, a composition of WM Keck Observatory  1997.

Ουρανός , η σκοτεινή πλευρά , στην υπέρυθρη ακτινοβολία, Keck Observatory, 2007.  /  Uranus infrared  image of the dark side of the rings, Keck Observatory, 2007.

Ο Ουρανός και ο δορυφόρος ARIEL ( άσπρη κουκκίδα), και η σκιά του στον πλανήτη ( μαύρη κουκκίδα). HUBBLE, NASA, 2006. 

Uranus and satellite ARIEL (white dot), and his shadow on the planet (black dot). HUBBLE, NASA, 2006.

Τα δύο ημισφαίρια του πλανήτη Ουρανού, Keck Observatory, 2004.  /  The two hemispheres of the planet Uranus, Keck Observatory, 2004.

 Φωτογραφίες του Ουρανού από το Hubble σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.  /  Photos of Uranus by Hubble in different time periods.

 

Ο Πλανήτης Ουρανός στο υπέρυθρο  /  Uranus in infrared light, Mike Brown/Caltech Hawaii's Keck Observatory

Εντυπωσιακή καλλιτεχνική σύνθεση. / Impressive artistic composition.

Free Counters
Free Counters
Free Counters
Free Counters


Make a free website with Yola